Spring Soiree

Join the ACE Junior Committee for their first annual Spring Soiree, with music by CASH, drinks by Magave and Doublecross, and appetizers.

DANCING  |  DRINKS  |  RAFFLE

For tickets or event details, please contact Aledia Evans at AEvans@acenewyork.org or 212-274-0550, ext. 21.

HOSTS

Barbara Duerrer | Natasha Galkina | Tim Morehouse | Hana Nitsche

JUNIOR COMMITTEE

Nathanial Baker
Alexandra Buhl
Monica Eulitz
Sarah Feil
Danny Fontana
Ricardo Garcia
Irene Hong
Andrew Hurewitz
Julie Kwak
Menka Lamba
Vaughn Massey
Joshua Minsky
Alisa Ng
Steven Nicholson
Eleanor Robb
Kathleen Ryan
Sandra Sanches

You Might Also Like

One thought on “Spring Soiree

 1. Do tính thân thiện và an toàn mà phần lớn phái đẹp tin dùng nâng mũi
  bằng sụn tự thân.
  Vì sao nâng mũi bằng sụn tự thân lại an toàn với cơ thể?

  Để nâng mũi cần những loại sụn tự thân nào?

  Nâng mũi bằng sụn tự thân dùng chất liệu sụn từ chính cơ thể chúng ta để làm phẫu thuật.

  Do vậy nên sụn sẽ phù hợp với cơ thể, dễ dàng hợp nhất thành một khối thống nhất,
  và có độ bền tối đa.
  Kết quả là bạn sẽ có chiếc mũi đẹp hài hòa với gương mặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.